Đồ ăn & Thức uống

Gói cơ bản

 • Bao gồm 8 thông tin được đặt hoạt ảnh

 • Thời lượng: 10 giây/món ăn

 • Giá thành: 520,000VND

Đồ ăn & Thức uống

Gói tiêu chuẩn

 • Bao gồm 13 thông tin được đặt hoạt ảnh

 • Thời lượng: 20 giây/món ăn

 • Outro với slogan + thông tin cơ bản của doanh nghiệp

 • Giá thành: 850,000VND

Đồ ăn & Thức uống 

Gói nâng cao

 •  Bao gồm 18 thông tin được đặt hoạt ảnh

 • Thời lượng: 30 giây/món ăn

 • Outro với slogan+thông tin cơ bản + đầu bếp của doanh nghiệp

 • Giá thành: 1,100,000VND

Đồ ăn & Thức uống

Gói cao cấp

 • Bao gồm 25 thông tin được đặt hoạt ảnh

 • Thời lượng: 50 giây/món ăn

 • Outro với slogan + thông tin cơ bản+đầu bếp và special offers của doanh nghiệp

 • Giá thành: 1,800,000VND

Liên hệ với chúng tôi
Cùng Black Marlin Media tạo ra  video chất lượng

283/27 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh

© 2020 By B.M. Media Productions. 

 • Grey Facebook Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon

+84 962 432 353