Đồ ăn & Thức uống

Gói cơ bản

 • Bao gồm các thông tin: tên món ăn, mô tả món ăn, logo và thương hiệu

 • Thời lượng: 10-15 giây/ món

 • Giá thành:

Giá video cho mỗi món phụ thuộc vào số lượng món/ đơn đặt hàng​

       - 1 món: 860.000VND​

       - Dưới 5 món: 230.000VND

       - Trên 5 món: 200.000VND

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Đồ ăn & Thức uống

Gói tiêu chuẩn

 • Bao gồm các thông tin: tên món ăn, mô tả món ăn, logo và thương hiệu

 • Thông tin nguyên liệu dạng hoạt ảnh: 4

 • Thời lượng: 15-20 giây/ món

 • Giá thành:

Giá video cho mỗi món phụ thuộc vào số lượng món/ đơn đặt hàng​

       - 1 món: 1.020.000VND​

       - Dưới 5 món: 400.000VND

       - Trên 5 món: 365.000VND

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Đồ ăn & Thức uống 

Gói nâng cao

 • Bao gồm các thông tin: tên món ăn, mô tả món ăn, logo và thương hiệu

 • Thông tin nguyên liệu dạng hoạt ảnh: 6

 • Thông tin tùy chọn

 • Thời lượng: 15-20 giây/ món

 • Giá thành:

Giá video cho mỗi món phụ thuộc vào số lượng món/ đơn đặt hàng​

       - 1 món: 2.140.000VND​

       - Dưới 5 món: 735.000VND

       - Trên 5 món: 590.000VND

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Đồ ăn & Thức uống

Gói cao cấp

 • Bao gồm các thông tin: tên món ăn, mô tả món ăn, logo và thương hiệu

 • Thông tin nguyên liệu dạng hoạt ảnh: 8

 • Hiệu ứng trang trí hoạt ảnh

 • Thời lượng: tối đa 30 giây/ món

 • Giá thành:

Giá video cho mỗi món phụ thuộc vào số lượng món/ đơn đặt hàng​

       - 1 món: 2.140.000VND​

       - Dưới 5 món: 1.900.000VND

       - Trên 5 món: 1.510.000VND

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT