Food Menu | E-Menu

0:20 Min  |   F & B  |  B.M. Media

Video viral sản xuất bởi Black Marlin Media
Khách hàng: Noor Indian Restaurant
Video menu nhà hàng
Chất lượng: Full HD 1920x1080
Thời lượng tối đa: 20s
Kênh phân phối: 
 - Facebook fanpage
 - Youtube
 - Website 
 - Truyền thông đa phương tiện giới thiệu menu
Giá thành sản phẩm: 850,000VND

Tandoori
Phát video