Food Menu | E-Menu

0:30 Min  |   F & B  |  B.M. Media

Video viral sản xuất bởi Black Marlin Media
Dự án công ty, bản mẫu video menu
Chất lượng: Full HD 1920x1080
Thời lượng tối đa: 30s
Kênh phân phối: 
 - Facebook fanpage
 - Youtube
 - Website
Giá thành sản phẩm: 1,100,000VND

Video Menu Premium
Phát video