Food Menu | E-Menu

0:10 Min  |   F & B  |  B.M. Media

Video viral sản xuất bởi Black Marlin Media
Khách hàng: Noor Indian Restaurant
Video menu nhà hàng
Chất lượng: Full HD 1920x1080
Thời lượng tối đa: 10s
Kênh phân phối: 
 - Facebook fanpage
 - Youtube
 - Website 
 - Truyền thông đa phương tiện giới thiệu menu
Giá thành sản phẩm: 520,000VND

Food Menu Basic
Phát video