Drone

Gói cơ bản

 • Thời lượng: 20 giây

 • 4 thông tin

 • Giá thành: 2,900,000VND/video

Drone

Gói tiêu chuẩn

 • Thời lượng: 35 giây

 • 6 thông tin

 • Giá thành: 3,600,000VND/video

Drone

Gói nâng cao

 • Thời lượng: 560 giây

 • 10 thông tin

 • Giá thành: 4,900,000VND/video

Drone

Gói cao cấp

 • Thời lượng: 70 giây

 • 14 thông tin

 • Giá thành: 5,900,000VND/video